Literarische Transnationalität

Die Kulturellen Dreiecksbeziehungen zwischen Frankreich - Skandinavien - Deutschland im 19. Jahrhundert

Konferencen undersøger de transnationale litteraturer i trekanten Norden-Frankrig- Tyskland i det 19. århundrede, med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvilken rolle spillede de transnationale ”grænsegængere”, der i det 19. århundrede tilhørte flere forskellige europæiske nationallitteraturer? Hvordan er forholdet mellem national og international litteraturhistorieskrivning? Ser man anderledes eller bedre ”indefra” eller ”udefra” – og hvem har krav på fortolkningsautoriteten og –kompetencen? Har én litteratur flere litteraturhistorier? Hvordan skabes en national og international kanon? Hvordan opstår og etableres sammenhængen mellem nation og litteraturhistorisk narration – og sammenhængen mellem nation og bestemte æstetisk-kunstneriske praksisser? Er det nationale perspektiv forældet, set ud fra vores nutidige situation af migration og globalisering? Kan vi bruge alternative modeller til ”litteraturhistorien” såsom netværk og transfer?

Disse spørgsmål berører litteraturvidenskabens fagteoretiske, metodiske og hermeneutiske grundlag. Foredragene vil belyse litterære ”cases”, transnationale og flerkulturelle forfattere, migrationslitteratur, europæiske netværk af kunstnere og intellektuelle, sammenlignende fortolkninger, oversættelsesproblemer mm. Hvert oplæg vil omhandle mindst to nationale receptioner/tilhørsforhold i trekanten Norden-Frankrig- Tyskland.

Program

Torsdag 5. December, KUA, lokale 27.0.09

9.00 - 9.15: Velkomst og kaffe

9.15 - 9.45: Indledningsord ved Den tyske ambassade og arrangørerne

                Per Øhrgaard (København): Indledning/Einleitung

9.45 - 10.15: Jørn Boisen (København): ”De krigeriske brøde – det fransk-tyske forhold i det 19. århundrede." (foredraget er på dansk)

10.15 - 11.00: Sylvain Briens (Paris): Histoire croisèe, Weltgeschichte. Den skandinaviske litteratur i slutningen af det 19. århundrede med udgangspunkt i brevsamlingen ”Prozor” på bibliotheque nordique, Paris (foredraget er på svensk).

11.00 - 11.30: Kaffepause

11.30 - 12.15: Heinrich Detering (Göttingen): Brigges Brüder. Literarische Paris-Erfahrungen bei Rilke, Obstfelder, Sophus Claussen und Herman Bang.

12.15 - 13.00: Karin Hoff (Göttingen): Interieur und Intimität. Edvard Munchs Beitrag zum Theater der Moderne zwischen Oslo, Paris und Berlin

13.00 - 14.00: Frokost

14.00 - 14.45: Magnus Qvistgaard (Firenze): Teatret hjemsøges: Om udbredelsen af Ibsens Gengangere som drama og tekst i Skandinavien, Tyskland, England og Frankrig (foredraget er på dansk).

14.45 - 15.30: Anna Sandberg (København): Herman Bang als europäischer Schriftsteller und Regisseur im Dreieck Dänemark – Deutschland- Frankreich um 1900.

15.30 - 16.00: Kaffepause

16.00 - 16.45: Birthe Hoffmann (København): Kriegsbericht als Kulturanalyse? Fontanes Kriegsbücher aus den Kriegen mit Dänemark und Frankreich im Vergleich.

Fredag d. 6. december, Copenhagen Business School, Solbjerg Plads, Lokale: Augustinusfonden meeting room

9.30 - 10.15: Joep Leerssen (Amsterdam): Hostile Imitation als Form der Transnationalität. Arndt und Grimm zwischen Elsass-Lothringen und Schleswig-Holstein.

10.15 - 11.00: Udo Schöning (Göttingen): Ein Objekt – zwei Projekte? Zu den Vorworten deutscher und französischer Autoren in französischen Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts.

11.00 - 11.15: Kaffepause

11.15 - 12.00: Frèderic Weinmann (Paris): Die dänische Literatur in den französischen und deutschen Geschichten der Weltliteratur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 13.45: Antoine Guèmy (Paris): Die Beziehungen zwischen dem französischen Vaudeville und dem dänischen und deutschen Singspiel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

13.45 - 14.30: Mathias Teichert (Göttingen): Wagnérisme, Keltizismus, Germanophilie. Die Wagner-Rezeption in Frankreich und Dänemark 1870-1900

14.30 - 15.00: Kaffepause

15.00 - 15.45: Benedikte Brincker (København): German and French trends in Danish classical music around 1900 (foredraget er på engelsk)

15.45-16.30: Afsluttende diskussion

19.00: Konferencemiddag på Frederiksberg

Praktisk: foredrag på tysk, dansk, svensk og engelsk. Seminaret er åbent for alle, tilmelding ikke nødvendig. Officiel programfolder

Kontakt: Anna Sandberg: annas@hum.ku.dk

Organisatorer: Københavns Universitet: Scandinavian Cultural and Aesthetic Modernity (SCAM) & Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Copenhagen Business School (CBS) & Universität Göttingen. Støttet af Den tyske Ambassade.