Indbydelse til specialeaften 2013

Fransk alumneforening indbyder til specialeaften onsdag den 23. oktober 2013 kl. 19.30 på Københavns Universitet Amager (lokale 24.0.11). Kom og hør om nogle af de interessante og mangfoldige franskrelaterede emner, der er blevet skrevet speciale om inden for det sidste års tid og bliv inspireret til at skrive dit eget speciale. I aftenens løb vil der både komme fokus på konkrete emner, men også på selve specialeskrivningsprocessen, dvs. hvordan man kommer fra idé til konkret produkt. Og så vil der ikke mindst blive rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne!

Følgende tre kandidater vil præsentere deres speciale:

 Helene Munkholm Jeppesen (cand.mag., gymnasielærer i fransk og engelsk ved Midtsjællands Gymnasium): En undersøgelse af lærerkognition i relation til grammatikundervisning i fransk på danske gymnasier med perspektivering til faget engelsk.

 I mit speciale forsøgte jeg at lave en undersøgelse af lærerkognition i forbindelse med undervisning i grammatik. Jeg tog udgangspunkt i fransk, som er mit hovedfag, men sammenlignede også med engelsk - mit sidefag. Det, jeg ønskede at undersøge, var, om franskundervisere decideret underviser i grammatik på gymnasiet, og hvis ja: Hvordan? I bekendtgørelsen af 2010 lægges der op til en kommunikativ undervisning med fokus på tale; men som jeg fandt ud af, spiller traditionel grammatik stadig en stor rolle i gymnasiets sprogundervisning (i hvert fald fransk og engelsk). 

 Troels Hughes Hansen (cand.mag., anmelder ved LitteraturNu): Fra den anden side. Louis-Ferdinand Céline og den europæiske vidnesbyrdlitteratur.

 Specialet har anlagt en anderledes vinkel på den sidste del af Louis-Ferdinand Célines forfatterskab. Céline forsøges indskrevet i en europæisk vidnesbyrdtradition efter 2. Verdenskrig. Dette er kontroversielt, fordi Céline var antisemit og i mellemkrigstiden publicerede fire omfangsrige og rablende racistiske pamfletter, og da vidnesbyrdet som litterær genre som udgangspunkt knytter sig til ofre for kz-lejre, ligger sammenligningen ikke ligefor. Imidlertid er der i såvel indhold som form så store ligheder, at en revurdering af Célines sidste romaner samt selve vidnesbyrdgenren som helhed synes nødvendig.

 Dorrit Faber (cand.mag., underviser i fransk og spansk): Den fransk-prøjsiske krig 1870-71. Med udgangspunkt i en opfattelse af Tyskland som Frankrigs 'Anden' undersøges krigens betydning for den franske selvopfattelse, som den kommer til udtryk i den franske filosof Ernest Renans bog La réforme intellectuelle et morale.

 Specialet er bygget op omkring det fransk-prøjsiske forhold set gennem historiens briller til tiden lige før krigsudbruddet i 1870; herefter følger selve krigen, og det franske samfunds reaktion på nederlaget. Desuden introduceres Renans liv med bidrag fra bl.a. Anatole France, George Brandes m.fl.  Specialet sluttes af med en analyse af La réforme intellectuelle et morale, Renans diagnose af årsagerne til krigen, midlerne til en udbedring af disse og endelig min egen konklusion.

 Fransk Alumneforening byder i aftenens løb på kaffe, the, kage og et lille glas vin. Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag den 21. oktober 2013 til franskalumne@hotmail.com

Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 20 kroner for ikke-medlemmer.