Blended Learning seminar

På seminaret demonstreres der, hvordan man ved brug af Blended Learning kan øge de studerendes læring og faglige udbytte af undervisningen.

Der er to punkter på programmet denne eftermiddag.

Blended Learning på Engerom

Undervisere fra Engerom vil demonstrere, hvordan Blended Learning har været brugt i undervisningen og diskutere dets nytteværdi i forskellige undervisningssituationer. Det er her tale om erfaringer fra vores egne fagområder. Bl.a. vil der blive givet nogle helt lavpraktiske idéer til at udnytte Absalon, så de studerende bliver mere aktive i deres forberedelse.

Skærmoptagelser og mundtlighed i undervisning
(Esben Lydiksen, ITMEDIA)

Med skærmoptagelser kan man optage sin skærm samtidig med at man optager sin stemme. Dette værktøj er meget relevant i en undervisningssammenhæng, ikke mindst i sprogundervisningen. Både undervisere og studerende kan fx bruge det til at lave små mundtlige præsentationer, og mange undervisere har også med stort udbytte brugt det til at give mundtlig feedback på de studerendes skriftlige opgaver. På dagen vil vi vise nogle cases, og der vil også være mulighed for at prøve kræfter med det selv. Til dette vil det derfor være godt, hvis man medbringer egen bærbar computer.

For spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Robert Rix (rjrix@hum.ku.dk)