Afskedsreception for Hanne Braae

Så nærmer tiden sig, hvor Engerom igen har én institutadministrator. Onsdag den 30. april er sidste arbejdsdag for Hanne Braae på instituttet - for at starte 1. maj i en ½tids stilling på fakultetet.

Engerom siger farvel ved en reception på sekretariatsgangen efter Institutmødet.