Tiltrædelsesforelæsning v/ professor Birgit Henriksen

I anledning af sin tiltrædelse som professor i fremmedsprogstilegnelse (mso) på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk holder Birgit Henriksen forelæsningen:

Akademisk kompetence - en sproglig udfordring

Akademisk viden skabes, formidles og diskuteres med basis i akademiske kompetencer, der opstår i et komplekst samspil mellem kritisk tænkning, kognitiv udvikling og sproglige færdigheder. Hele uddannelsessystemet præges af en stigende akademisering, hvilket skaber store faglige og sproglige udfordringer, ikke blot for elever og studerende, men også for lærere og forskere. At lære at knække den akademiske kode handler om at kunne håndtere indholdsmæssige krav i fagene, men også om at kunne navigere sikkert både skriftligt og mundtligt i en række forskellige genrer på tværs af faglige domæner med varierende normer og forventninger. Globaliseringens krav om øget internationalisering udvider også behovet for sproglige kompetencer - ikke blot på dansk og engelsk - men også på andre sprog. I denne forelæsning vil jeg stille skarpt på nogle af disse sproglige udfordringer med særligt fokus på centrale temaer inden for forskning og kompetenceudvikling i akademisk sprog.

Efter forelæsningen er Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vært ved en reception.

Se invitation