Institutmøde for Engerom

Kære alle,

Hermed revideret dagsorden til institutmødet 

Jeg har ændret rækkefølgen, så TAP-medarbejderne kan gå efter punkt 2. Tidspunkterne er omtrentlige.

 1. Nye hjemmeside ”EGR medarbejderguide” deriblandt velkomstfolder /Lotte og Jørn, 13:15-13:30
 2. Status på studiefremdriftsreform /Kirsten 13:30-13:45.
 3. Forskningsreview. Orientering /Jørn 13:45-14.
 4. BFI/Curis /Open access – orientering og drøftelse /Svend Kragballe, Jens Barslund og Suzanne Løje, 14:00-14:30
  1. Hvor finder man info?
  2. Hvordan fungerer det? Opdeling og pointsystem?
  3. Hvordan kan vi handle på det?
 5. Evalueringer/Jørgen, Kirsten og Jørn 14:30-45.
 6. Afskedsreception for Hanne Braae på institutgangen 15:00-

Med venlig hilsen
Jørn Boisen

Dagen sluttes af med afskedsreception for Hanne Braae på institutgangen klokken 15. I er naturligvis alle velkomne.