Tiltrædelsesforelæsning v/adjungeret professor Per Øhrgaard

"Læreår og æstetisk opdragelse, eller: Goethe og Schiller"

Per Øhrgaard holder tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor i Tysk ved Engerom. Der vil efterfølgende blive serveret et glas vin på Engerom.

Med introduktion af Institutleder Jørn Boisen

Abstract

Midt i 1790erne udkommer samtidig Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre og Schillers afhandling Über die ästhetische Erziehung des Menschen, to skrifter, som på hver sin vis skitserer et menneskebillede, der kommer til at spille en stor rolle helt frem til i dag - i teorien, skønt ikke altid i praksis: det myndige menneske, som skaber en art syntese af individuel frihed og social pålidelighed. Sådanne forestillinger kommer naturligvis ikke ud af den blå luft: de er historisk betinget og har mange forudsætninger, ligesom de undergår mange modifikationer senere hen. Forelæsningen vil imidlertid koncentrere sig om en præsentation af de nævnte to tekster. Goethe skriver en roman, Schiller en filosofisk traktat; der er store ligheder i bestræbelsen og store forskelle i udførelsen.

Efter forelæsningen er Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vært ved en reception.