Specialeaften i fransk alumneforening

Fransk alumneforening indbyder til specialeaften på Københavns Universitet Amager. Kom og hør om nogle af de interessante og mangfoldige franskrelaterede emner, der er blevet skrevet speciale om inden for de sidste år og bliv inspireret til at skrive dit eget speciale. I aftenens løb vil der både komme fokus på konkrete emner, men også på selve specialeskrivningsprocessen, dvs. hvordan man kommer fra idé til konkret produkt. Og så vil der ikke mindst blive rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne!

Følgende tre kandidater vil præsentere deres speciale:

Rigmor Eibe: Oversættelse mellem to kulturer belyst ved min oversættelse af Christine Angots kortroman Peau d’âne.

I specialet satte jeg mig for at ville undersøge de vanskeligheder, der møder oversætteren, når det drejer sig om et forfatterskab, som er udsprunget af det aktuelle litterære miljø i Frankrig, som det konstant diskuterer og udfordrer, og som desuden indeholder mange referencer til andre franske forfattere og til Christine Angots eget forfatterskab, som indtil videre ikke er oversat til dansk. Disse kulturelle forudsætninger kan ikke formodes at være til stede hos et dansk publikum, som risikerer at blive ladt i stikken, og jeg har derfor givet nogle bud på, hvad man kan gøre for at lette tilegnelsen for den danske læser, både i form af paratekster og ved hjælp af de valgte oversættelsesstrategier.

Stephanie Kim Löbl: Franskstuderendes tilegnelse af futurum og aspekt. Et effektstudie af danske universitetsstuderendes tilegnelse af analytiske og syntetiske verbalformer inden for futurum og aspekt på fransk

Mit speciale undersøger om franskstuderende på 1. år på Københavns Universitet tilegner sig de analytiske (sammensatte) verbalformer før de syntetiske (usammensatte) former inden for futurum og aspekt. Specialet arbejder ud fra et funktionelt sprogsyn og resultaterne analyseres ud fra teorien om, at frie morfemer er lettere at tilegne sig end bundne morfemer. Specialet undersøger endvidere hvilke faktorer, der spiller ind på de studerendes tilegnelse af de to kategorier.

Pernille Carla Lundsgaard: Modens fænomenologiske udvikling i Frankrig omkring første verdenskrig og Coco Chanels påvirkning af moden.

Da jeg skulle vælge specialeemne, var et af mine krav, at jeg ville forene mit hovedfag og sidefag (fransk og design) i et speciale. Endvidere skulle det være et emne, som jeg havde stor interesse for, hvilket udmøntede sig i, at jeg ville undersøge de fænomenologiske forandringer der skete inden for kvindemode i perioden omkring og efter første verdenskrig. Med udgangspunkt i den franske kvindemode og den franske modeskaber Coco Chanel ville jeg belyse, hvorledes moden ændrede sig i forhold til de samfundsmæssige forandringer, som første verdenskrig havde skabt. Derudover ville jeg komme ind på modefænomenet la garçonne og diskutere årsagerne til, hvorfor et sådant modefænomen opstod.

Fransk Alumneforening byder i aftenens løb på kaffe, the, kage og et lille glas vin. Tilmelding til arrangementet skal ske senest tirsdag den 28. oktober 2014 til franskalumne@hotmail.com

Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 25 kroner for ikke-medlemmer