Tyskstuderende for en dag

Gymnasieelever og kursister med tysk, deres lærere og andre interesserede inviteres indenfor på tyskfaget på Københavns Universitet. Kom og mød de tyskstuderende og underviserne og få et indblik i undervisningen på uddannelsens første del og den forskning, der foregår. Hør om fagets opbygning, hverdagen som tyskstuderende, om studieophold i Tyskland og tysktalende lande samt om jobmuligheder.

Hvorfor tysk?                     

I en stadig mere globaliseret verden er solide sprogkompetencer vigtige, ikke kun inden for engelsk, men også inden for de europæiske hovedsprog. Med gode sprogkompetencer kan vi bedre forstå og kommunikere med omverdenen, med sprog åbner vi så at sige et vindue mod verden og får adgang til viden.

Sprog og kultur er uløseligt forbundne, og med en uddannelse i tysk vil du få et grundigt kendskab til tysk kultur, litteratur og samfund og blive god til at tale, læse og skrive tysk.

Danmark er historisk tæt forbundet med Tyskland, vi er begyndt at bruge Berlin som vores egen metropol, og bevægelsen over grænserne mellem landene er stigende, ikke mindst fordi vores nabo også er vores vigtigste samhandelspartner. Tyskland er EU's største land og økonomi, og mange studerende vælger tyskstudiet for at få udforske den dramatiske tyske historie eller fordybe sig i den rige tysksprogede litteratur.

Med tyskstudiet bliver du specialist i tysk kultur og sprog, men har samtidig et bredt spektrum af jobmuligheder. Danske virksomheder og institutioner har brug for ansatte, der kan tysk på højt niveau, da tysk bruges i handel, marketing og kommunikation. Med en cand.mag. i tysk har man mulighed for ansættelse både i den private og offentlige sektor, inden for fx undervisning, administration og formidling.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Send en mail til vores studievejledning med angivelse af antal personer og gymnasium/VUC samt evt. underviser senest den 15. marts 2014 på mailadressen: annavj@hum.ku.dk. Skriv venligst “tilmelding til tysk for en dag” i emnefeltet.

Program

 9.15-10.45: - Velkomst ved institutleder Jørn Boisen
                   - Introduktion til tyskstudiet på Københavns Universitet (Anna Sandberg)
                   - Tyskland og tysk kulturhistorie. En introduktion (Detlef Siegfried)
                   - Om tysk sprog og studiet af fremmedsprog. En introduktion (Ken Farø)

Pause

11.15-12.30  - To tyskstuderende på 4. semester fortæller om deres studium
                    - Præsentation af to kurser på tyskstudiet:
                      Interkulturel kommunikation: (Anke Heier)
                      DDR i litteraturen efter Murens Fald (Anna Sandberg)

Frokostpause - Frokost kan købes i kantinen

13.15-14.00: - Rundvisning på KUA-campus, instituttet og biblioteket i grupper
                      v. tutorer
14.00-15.00: - Hvad kan jeg blive som cand.mag. i tysk?
                      To kandidater fortæller om deres vej fra studium til job.
                    - Mulighed for samtale med undervisere og studerende.
                    - Servering af forfriskning og tak for i dag.