Foredrag af Christian Benne

Manuskriptets ‘opdagelse’. Refleksioner over litteraturens genstandslighed

af professor MSO Christian Benne (Engerom)

Manuskriptets ‘opdagelse’. Refleksioner over litteraturens genstandslighed

Jeg vil gerne præsentere min ny bog, som netop er udkommet på det anerkendte tyske Suhrkamp Verlag. I afhandlingen har jeg forsøgt at forklare, (1) hvorfor forskellige typer af (primært autografiske) manuskripter kom til at spille en så vigtig rolle i litteraturen fra omkring midten af 1700-tallet, (2) hvordan litterære manuskripter siden har ændret litteraturens udseende og karakter, og (3) hvad dette perspektiv indeholder af teoretiske præmisser og konsekvenser for vores forståelse af litteratur generelt, herunder den nuværende debat om tekstens såkaldte materialitet og om bogens fremtid, om praktiske følger for litterære arkiver, biblioteker, vores tekstopfattelse, tekstbehandling m.m. Som et studie primært baseret på forskning i komparativ litteraturvidenskab, moderne filologi såvel som intellektuel historie og filosofihistorie er dette et forsøg ud i, hvad man kunne kalde litterær filosofi. Fremkomsten af en ny måde at skrive på, eksemplificeret her primært ved tysk, engelsk og fransk tradition (og deres indbyrdes forbindelser), er vævet tæt sammen med fremkomsten af selve det litterære manuskript. Dette kan der ikke reflekteres over fra en ydre position, for så vidt som vores egen tænkning allerede delvist er et af dets produkter. ’Opdagelsen’ af manuskriptet er en vigtig del af den litterære og filosofiske modernitet og overskrider langt dets mediologiske matrix. Jeg vil præsentere udvalgte teoretiske og litteraturhistoriske aspekter som skal ramme så bredt som muligt.