Specialeaften

Fransk alumneforening indbyder til specialeaften. Kom og få en fransk saltvandsindsprøjtning om aktuelle problemstillinger i den fransksprogede verden. Hør om nogle af de interessante og mangfoldige franskrelaterede emner, der er blevet skrevet speciale om inden for det sidste år, eller bliv inspireret til at skrive dit eget speciale.

I aftenens løb vil der både komme fokus på konkrete emner, men også på selve specialeskrivningsprocessen, dvs. hvordan man kommer fra idé til konkret produkt. Og så vil der ikke mindst blive rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne!

Følgende tre kandidater vil præsentere deres speciale:

Andreas Eriksen: L'Afrique subsaharienne, quelles réalités francophones à l'horizon 2050 ?

A en juger par leurs prévisions, l’explosion démographique de l’Afrique subsaharienne semble défrayer la chronique et alimenter tous les espoirs chez les spécialistes de la Francophonie. A l’horizon 2050, le français serait en passe de devenir la quatrième langue la plus parlée dans le monde. Cet engouement légitime dissimule pourtant des pratiques linguistiques particulières en Afrique subsaharienne qui permettent de s’interroger sur le degré de francophonie de ses locuteurs, considérés comme francophones et annoncés comme francophones à l’horizon 2050.

Annette Gottlieb Pedersen: Italesættelsen af Michelin-guiden i Danmark fra 1983-2013.

I forbindelse med at Michelin-guiden offentliggør hvilke danske restauranter der får stjerner, udløser dette glæde, skuffelse og frustrationer over guiden i danske medier. Italesættelsen af det franske kulturfænomen Michelin-guiden kommer til at fremstå modsætningsfyldt og bliver dermed svær at forstå og gennemskue. Det var denne problematik, der ledte til spørgsmålene: Hvordan italesættes Michelin-guiden? og hvordan agerer de agenter, der tager del i denne italesættelse, i det gastronomiske felt? Disse spørgsmål besvares med udgangspunkt i et dobbeltteoretisk greb, dels i en Foucault-inspireret diskurs- og magtanalytik, dels i en Bourdieu-inspireret felt-analyse.

Mia Strauss Brandt: Kløften mellem befolkningen og eliten. En analyse af franske politikeres argumentation i forbindelse med afstemningen om den europæiske forfatningstraktat i Frankrig i 2005.

Mit speciale kombinerer fransk og KA-profilen i Europas kulturelle identiteter, og jeg valgte derfor Gert Sørensen fra italiensk som min vejleder. Jeg undersøgte den franske afstemning om den europæiske forfatningstraktat, der blev nedstemt af befolkningen den 29. maj 2005. Jeg tog udgangspunkt i debatten der ledte op til afstemningen, og lavede en analyse af udvalgte avisartikler fra Le Figaro og Le Monde, hvori forskellige franske politikere gav deres mening til kende.

Fransk Alumneforening byder i aftenens løb på kaffe, the, kage og et lille glas vin. Tilmelding til arrangementet skal ske senest tirsdag den 27. oktober 2015 til franskalumne@hotmail.com

Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 25 kroner for ikke-medlemmer.