Terrorisme i Europa - debataften på Københavns Universitet

Terrorismen har igen ramt Europa. Denne gang i Paris. Tidligere var det London og Madrid. Terroraktionen kom ikke uventet: Spørgsmålet var ikke, om der ville komme et attentat, men snarere hvordan og hvornår det ville finde sted. Terroren har indfundet sig i den europæiske bevidsthed, og sådan har det været længe.

Men hvordan er det kommet så vidt? Hvordan skal vi reagere? Og hvordan kan vi reagere, uden at terrorbekæmpelsen går ud over vores frihed?

Det er nogle af de spørgsmål, som fransk, spansk og italiensk alumneforening vil prøve at belyse ved denne debataften på KUA.

Der vil være et panel bestående af lektor Gert Sørensen fra italiensk, professor Morten Heiberg fra spansk og institutleder Jørn Boisen fra fransk, der hver vil præsentere et kort oplæg for at belyse forskellige sider af terrorismens historie og væsen. Derefter vil der være åben debat med spørgsmål fra salen. Ordstyrer er ph.d.-stipendiat Nils Voisin Schultz.

Deltagelse i arrangementet er gratis for alumneforeningernes medlemmer og koster 30 kr. for ikke-medlemmer. Der vil blive serveret et glas vin og lidt snacks til arrangementet.

Tilmelding skal ske senest mandag d. 2. februar til franskalumne@hotmail.com