Disputatsforsvar af Christian Benne

Christian Benne forsvarer sin doktordisputats Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit.

Opponenter

Prof. dr. Heinrich Detering, Göttingen
Prof. em. dr. phil. Per Øhrgaard, København.

Forsvaret er offentligt og foregår primært på tysk.

Afhandlingen kan erhverves i den almindelige (internationale) boghandel og koster 28 Euro.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres på papir til en pris fra 1 kr. pr. side ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publikom i KUA2, Karen Blixens Vej 4, lokale 11A.0.02. En elektronisk udgave kan rekvireres gratis.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.