Europa mellem kosmopolitisme og populisme – en debat

Som afslutning på vort kandidatkursus i europæisk identitetshistorie vil vi åbne en diskussion om det for tiden meget diskuterede politiske fænomen populisme med afsæt i den tyske politolog Jan Werner-Müllers netop udgivne bog Hvad er populisme? (Informations Forlag, 2016). Vi vil hver holde et oplæg, der kan danne baggrund for en videre debat.  Mvh Morten Dyssel & Gert Sørensen

  Program:

13.15-13.40: ”Den evige fred? Kosmopolitismevisioner efter den kolde krig”, v/MD

13.45-14.05: ”Det postfaktuelle samfund og demokratiets stilling”, v/GS

14.15-15.00: Debat

Alle interesserede er meget velkomne