Fremmedsprog på dansk
– hvad er behovet, og hvordan matcher vi det bedst?

Der er udbredt enighed om, at Danmark står over for akutte sproglige og kulturelle udfordringer, og at én af dem er sprogfagenes aktuelle situation i det danske uddannelsessystem. Som svar på disse udfordringer forbereder Regeringen en national sprogstrategi. Konferencens formål er at bidrage til at kvalificere ikke bare dette arbejde men også debatten om sprog, sprogundervisning og sproguddannelser i det hele taget.

Arrangementet indledes med en række korte, faglige oplæg efterfulgt af en statusberetning om arbejdet med strategien. Herefter gives ordet til repræsentanter for en række forskellige sektorer, hvor fremmede sprog er “på arbejde”, men hvis behov for fremmedsprog sjældent kommer til udtryk i undersøgelser og stillingsopslag.

Program

13:00-13:05   Velkomst ved Lykke Friis, prorektor, Københavns Universitet

Del I: Inden for murene

13:05-13:10   Introduktion til dagens program
                       Lektor Tine Roesen (ToRS)

13:10-13:25   Hvad vi allerede ved: Oversigt over eksisterende
                       undersøgelser, rapporter og anbefalinger vedrørende
                       fremmedsprogsundervisning og –uddannelser

                       Lektor Lisbeth Verstraete-Hansen (Engerom)

13:25-13:50   Sprogstrategiske initiativer på KU
                       Prodekan Jens Erik Mogensen (Humaniora, KU)

13:50-14:15   Sprogfag og integration af sprogelementer i andre fag
                       Professor og centerleder Anne Holmen
                       (Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU)

14:15-14:30   Om de såkaldte “små” sprogfag, incl. præsentation af ToRS’
                       hvidbog om småfag

                       Ajdunkt Tea Sindbæk Andersen (ToRS)

14:30-15:00   Kaffee – café – coffee – кофе – kafa – kawa –- 咖啡 - コーヒー – قهوة - קפה

Del II: Uden for murene: de politiske rammer, synlige og usynlige behov

15:00-15:45   Arbejdet med den nationale sprogstrategi
                      Chefkonsulent Anita Damsgaard Jensen og fuldmægtig Frederik
                      Carsten Pedersen (Styrelsen for Videregående Uddannelser,
                      Center for Uddannelsespolitik
)

15:45-17:00   Paneldebat med korte oplæg og diskussion
                       Johannes Riis (litterær direktør, Gyldendal)
                       Anne Knudsen (chefredaktør, Weekendavisen)
                       Birgitte Vedersø (rektor, Gefion Gymnasium)
                       Sara Koch, (oversætter, Dansk Oversætterforbund)
                       Cecilie Banke (seniorforsker, DIIS)
                       Arne Biering (Chefkonsulent, Forsvarets Efterretningstjeneste)

17:00-17:15   Mod et bæredygtigt sproglandskab for Danmark:
                       mementoer til en velfunderet og differentieret national
                       sprogstrategi

                       Lisbeth Verstraete-Hansen og Tine Roesen

17:15            Vin på Torvet

Konferenceansvarlige: Tine Roesen (swl117@hum.ku.dk) og Lisbeth Verstraete-Hansen (lvhansen@hum.ku.dk).

Alle interesserede er velkomne!