Sprogfagenes værdi

Alumneforeningerne for fransk, italiensk, spansk og tysk ved Københavns Universitet inviterer til debat om sprogfagenes værdi.

Program

Del 1

Fem oplægsholdere, der repræsenterer sprogfagene, taler om

 • behovet for de mindre sprogfag
 • sproget som kerneelement i kommunikation og dannelse

Oplægsholderne vil være

 • Lisbeth Verstraete-Hansen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Køben-havns Universitet
 • Irma Kobæk, formand for Spansklærerforeningen og lektor ved Roskilde Katedralskole.
 • Camilla Stendevad Christensen, European Buyer hos PPG Industries
 • Carina Graversen, tolk og translatør i italiensk i Alpha Lingua
 • Petra Daryai-Hansen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet og docent ved Professionshøjskolen UCC

Herefter følger en 20 minutters pause, hvor alumneforeningerne byder på forfriskninger.

Del 2

Fire politikere får lejlighed til at respondere på oplæggene og fremlægge deres parties syn på sprogfagenes værdi. De indbudte politikere er

 • Mette Reissmann, uddannelses- og forskningsordfører (Socialdemokratiet)
 • Jakob Engel-Schmidt, uddannelses- og forskningsordfører (Venstre)
 • Henrik Dahl, uddannelses- og forskningsordfører (Liberal Alliance)
 • Jacob Mark, undervisningsordfører og uddannelses- og forskningsordfører (SF)

Herefter er der åben debat, som styres af institutleder Jørn Boisen.

Indbudt er desuden repræsentanter for Gymnasieskolernes Lærerforening, Dansk Erhverv, Dansk Magisterforening, Dansk-tysk Handelskammer, UC Metropol, UCC., Udenrigsministeriet, sproglærerforeningerne, m.fl. Pressen vil også være indbudt.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Jan Juhl Lindschouw (janl@hum.ku.dk)

Arrangementer er åbent for alle!
Tilmelding er ikke nødvendig!