Den populistiske drejning

Seminar om populisme. Oplæg af Simon Cecchin Birk, Gert Sørensen, Jørn Boisen, Morten Heiberg og Morten Anders Heltoft.

Sidste år sendte de britiske vælgere chokbølger igennem det europæiske landskab ved at stemme for en britisk udtræden af EU. En chokbølge kun overgået af den de amerikanske vælgere udløste efter valget af Donald Trump som USA’s femogfyrretyvende præsident.

Fælles for begge skelsættende begivenheder - samt det seneste års nationale valg i blandt andet Frankrig, Holland og Tyskland - er den uomgængelige tilstedeværelse af populistisk politik. Men hvad er populisme og hvordan påvirker det den nærværende politiske virkelighed?

Der er en forståelig forvirring omkring populisme. I massemedierne florerer populisme som et løst defineret og negativt konnoteret modeord, ofte anvendt til at kritisere politiske modstandere. I den akademiske verden, hvor sigtet ikke er at dømme, men snarere at erkende, er populister blevet beskrevet som alt fra demagoger og svindlere til demokrater og reformister. Der er her ingen konsensus om én definition af populisme, der stadigvæk er et essentially contested concept. De seneste 60 års empiriske forskning peger dog i retning af en række konstante fællestræk hos partier, der på tværs af tid og rum er blevet opfattet som populistiske.

Seminaret giver, med afsæt i en teoretisk introduktion til fænomenet populisme, en række nedslag i det aktuelle og nærtstående politiske landskab. Fra Italien, hvor foregangsmanden, Silvio Berlusconi, er den mest kendte - men ikke eneste populistiske aktør; til Frankrig, hvor euroskeptiske Front National nu splitter fransk politik; samt til Spanien og Venezuela, der minder os om, at populisme ikke alene er højreorienteret; og endelig til Tyskland, der for første gang siden Anden Verdenskrigs er en vækkelse af den radikale højrefløj.

Program

15:00 – En introduktion til populisme
               Simon Cecchin Birk (cand.mag. i italiensk sprog og kultur)

15:15 – Fra Berlusconi til Trump
               Gert Sørensen (dr.phil. og seniorforsker) på Institut for Engelsk, Germansk
               og Romansk, KU)

15:30 – Populisme i Frankrig
               Jørn Boisen (ph.d. og institutleder på Institut for Engelsk, Germansk
               og Romansk, KU)

15:45 – Populisme i Spanien og Venezuela
               Morten Heiberg (dr.phil. og professor på Institut for Engelsk, Germansk
               og Romansk, KU)

16:00 – Alternative für Deutschland
               Morten Anders Heltoft (cand.mag. i tysk sprog og kultur)

16:15 – Pause

16:25 – Diskussion, spørgsmål og kommentarer