Fransk specialeaften

Fransk Alumneforening indbyder til specialeaften onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.30 på Københavns Universitet Amager (lokale 24.2.11). Kom og få en fransk saltvandsindsprøjtning om aktuelle problemstillinger i den fransksprogede verden. Hør om nogle af de interessante og mangfoldige franskrelaterede emner, der er blevet skrevet speciale om inden for det sidste år, eller bliv inspireret til at skrive dit eget speciale.

I aftenens løb vil der både komme fokus på konkrete emner, men også på selve specialeskrivningsprocessen, dvs. hvordan man kommer fra idé til konkret produkt. Og så vil der ikke mindst blive rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne!

Følgende tre kandidater vil præsentere deres speciale:

Eva Holm Dideriksen: Kulturbrugeren i centrum? - Et komparativt casestudie af et års fransk og dansk kulturformidling

I specialet har jeg lavet en sammenlignende undersøgelse af de kulturprojekter som presse- og kulturafdelingen ved Danmarks Ambassade i Paris organiserede i Frankrig og de projekter som Institut français du Danemark organiserede i Danmark i 2016. Baseret på kommunikations- og kulturformidlingsteori udformede jeg et kategoriseringsskema til at afgøre i hvilken grad de to institutioner inddrog modtagerlandets kulturbruger i det enkelte kulturprojekt, baseret på det enkelte projekts tilrettelæggelse. Jeg har desuden diskuteret, hvorvidt den praktiske brugerinddragelse var i overensstemmelse med Danmark og Frankrigs overordnede retningslinjer for landenes internationale kulturformidling samt hvilke forskelle og ligheder, der var i de to institutioners måder at kulturformidle på. Jeg vurderede afslutningsvis hvilken indflydelse faktorer som formidlingssprog, partnerinddragelse og kulturelt fokus kunne have på hvordan og i hvor høj grad kulturbrugeren inddrages i institutionernes kulturformidling samt hvilke kompetencer det kræves hos brugeren, for at denne kan deltage aktivt i formidlingen.

Caroline Arp: Strategisk kompetence i begynderundervisningen i fransk

Dette speciale er et effektstudie af folkeskoleelevers tilegnelse af strategisk kompetence igennem direkte arbejde med flersprogethedsdidaktik samt kommunikations- og sproglæringsstrategier i franskundervisningen. Både fysiske og psykiske faktorer peger på, at børn er bedre til at lære sprog end voksne. Derfor må det være en fordel for elevernes sprogkompetencer, at man med skolereformen i 2014 indførte undervisning i andet fremmedsprog (dvs. tysk og fransk) allerede på 5. klassetrin. Desuden skal sprogundervisningen i folkeskolen være kommunikativ og bygge på det funktionelle sprogsyn, og der lægges i Fælles Mål vægt på begrebet ’strategier’, herunder kommunikations- og sproglæringsstrategier. Men kan man overhovedet undervise i dette på 5. klassetrin, og i så fald hvordan?

Laura Stensberg: Kulturpolitik og public service - en komparativ undersøgelse af anvendelsen af public service i danske og franske medieinstitutioner

Specialet undersøger, hvilke forskelle og ligheder der findes mellem fransk og dansk kulturpolitik, og hvorledes dette afspejles i public service anvendelsen for DR og France Télévisions. Der undersøges altså hvorvidt og i så fald hvordan den danske og den franske tradition for kulturpolitik adskiller sig med udgangspunkt i anvendelsen af public service. Således undersøges public service i en dansk og fransk kontekst, hvorved begrebets anvendelse i statsejede medieinstitutioner afklares. Specialet undersøger endvidere, hvordan begrebet beskrives og italesættes i officielle statslige vedtægter som lovgivning og mediekontrakter.

Fransk Alumneforening byder i aftenens løb på kaffe, te, kage og et glas vin. Tilmelding til arrangementet skal ske senest søndag den 8. oktober 2017 til franskalumne@hotmail.com Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 25 kroner for ikke-medlemmer.