Literature, Lyrics and Linguistics

Engerom Linguistic Circle (ELC), ELC#8

Dette mødes foredragsholdere er Jonas Gadegaard og Mads Bolding Fenger Poulsen, der holder oplæg om hhv. "It Don't Get No Bigger: African American Vernacular English Usage in Hip-Hop" og "Harbouring Hamlet: Where Harrowing Translative Travels Across Two Centuries Have Taken the Prince of Denmark"

Alle er velkomne til at deltage!