Nyt år - (ny) sprogstrategi

I september 2016 var Fransk, Tysk, Spansk og Italiensk Alumneforening i samarbejde med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM), KU vært for et særdeles vellykket debatarrangement om sprogfagenes værdi i Danmark.

Som opfølgning på dette arrangement vil selvsamme alumneforeninger skyde det nye år i gang med et lignende arrangement med udgangspunkt i den netop annoncerede nationale sprogstrategi for fremmedsprog i Danmark.

Program

19.00  Velkomst ved repræsentanter for Alumneforeningerne ved ENGEROM, KU.

19.15 – 19.45  Oplæg ved Hanne Leth Andersen om sprogstrategiens betydning for
                          fremmedsprogene ved ENGEROM (fransk, tysk, spansk, italiensk,
                          portugisisk).
                          Hanne Leth Andersen er rektor på RUC og har siddet med i det udvalg i
                          Undervisningsministeriet, der har formuleret anbefalingerne til
                          sprogstrategien

19.45 – 20.15  Oplæg ved Lisbeth Verstraete-Hansen med udgangspunkt i den nyligt
                          udkomne debatbog Sprogløse verdensborgere. Om en
                          uddannelsespolitik, der forsvandt, forfattet i samarbejde med professor
                          emeritus, dr.phil. Per Øhrgaard.
                          Lisbeth Verstraete-Hansen er lektor på ENGEROM, Københavns
                          Universitet

20.15 – 20.30  Pause med forfriskninger

20.30 – 21.00  Fremmedsprogenes udvikling eller afvikling? Oplæg ved Mette
                          Skovgaard-Andersen
                          Mette Skovgaard-Andersen er lektor i International Business
                          Communication på CBS

21.00 – 21.30  Spørgsmål og diskussion

21.30  Afslutning

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og sker til dette Facebook-event