Semesterstartsmøde Fransk

Kære franskstuderende på andet år,

Fredag den 1/9 fra 10.00 til 11.30 vil der være semesterstartsmøde for jer. Her vil I kunne høre om de kurser, I skal have på 3. semester, hvilke bøger I skal anskaffe jer, og hvad I skal forberede til første undervisningsgang. På mødet vil I også høre om relevante franskfaglige arrangementer i det kommende semester samt om næste forårs studietur til Lyon. På mødet vil vi servere kaffe, the og rundstykker.

Vi skal være i lokale 24.1.45. Vel mødt!

Mange hilsner

Jan Lindschouw, fagleder i fransk