Foredrag af Peter Wolsing

Totalitarisme og frihedsånd.
Striden om Hegels Retsfilosofi og dens aktualitet

Af lektor, ph.d. Peter Wolsing (SDU Odense).

Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820) hører ubestridt til blandt de mest kontrover-sielle og betydningsfulde værker i den politiske filosofis historie. I Hegels umiddelbare eftertid af-vist som et reaktionært, ideologisk forsvar for den preussiske stat (Haym) og under den kolde krig af mange (bl.a. Popper) udråbt til en ideologisk forløber for det 20. århundredes totalitære regimer, er værket de senere årtier blevet genstand for stadig mere positiv vurdering. Forskningen har for længst modereret anklagen for totalitarisme og præsenterer Hegel som en moderne, liberalt oriente-ret filosof med sans for betydningen af den Franske Revolutions politiske frihedsidealer. Trods ud-talt kritiker af demokratiet betragtes Hegel af flere som en moderat reformator mellem konservatis-me og liberalisme, hvis teori rummer klare ligheder med den moderne velfærdstat. I forelæsningen præsenteres grundtankerne i Retsfilosofien i lyset af værkets modstridende politiske tendenser.

Tilmelding ikke nødvendig, alle er velkomne!
Organisation/information: christian.benne@hum.ku.dk

____________________
Vortragsreihe TYSK FREDAG