Facebook og stile

En undersøgelse af hvordan en gruppe danske og italienske unge skriver på Facebook og i stile og derigennem udtrykker identitet


Lene Rotne forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (DK) - pdf

Bedømmelsesudvalget

  • Lektor Janus Mortensen, formand (Københavns Universitet)
  • Professor Iørn Korzen (Copenhagen Business School)
  • Lektor Tina Thode Hougaard (Aarhus Universitet)


Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Robert Rix (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Engelske, Germanske og Romanske Studier, Emil Holms Kanal 6.