Fransk forfaldstænkning i det tidlige 21. århundrede

Sprog, litteratur, identitet


Nils Schultz Ravneberg forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Resumé (DK) - pdf

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Carsten Meiner, formand (Københavns Universitet)
  • Professor emerita Karin Gundersen (Universitetet i Oslo)
  • Lektor Steen Bille Jørgensen (Aarhus Universitet)

Leder af forsvarshandlingen

  • Institutleder Jørn Boisen (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen vil blive fremlagt til gennemsyn og hjemlån inden forsvaret på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM), Emil Holms Kanal 6, 2300 København S.