”Platt wie eine Briefmarke” – en kontrastiv semiotisk analyse af genren frimærke. Med hovedfokus på danske og tyske, herunder tysk-tyske forhold

Forelæsning med Ken Farø, København, i forelæsningsrækken "Tysk Fredag".