Spansk semesterstartsmøde 2018

Efterårets undervisning vil blive præsenteret, der vil blive givet vigtige informationer
og være faglige indlæg af ældre studerende.