Åbent seminar: Europa-parlamentsvalget 2019

Åbent seminar i forbindelse med valget til Europaparlamentet 26. maj.

Hvad er Europas fremtid? I en tid af konstant forandring og store samfundsmæssige udfordringer er det kommende Europa-parlamentsvalg den 26. maj vigtigere end nogensinde før. Stik imod tænkningen i halvfemserne har den europæiske og globale fortætning ikke svækket tilknytningen til nationalstaterne, men styrket den.

Den voksende bestanddel af nationalistiske partier, personificeret af Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, kalder på mindre EU, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, agiterer for mere EU. Spørgsmålet er dog ikke alene, hvorvidt Europas befolkninger fortsat ønsker europæisk integration, men også hvilken form for integration, de ønsker.

Med afsæt i både et overbliksgivende europæisk perspektiv og en bred vifte af nationale europæiske kontekster lægger Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) rammer til oplysning og debat om valget og dets mulige implikationer for fremtidens Europa.

Seminaret er arrangeret af Tóra Djurhuus og Simon C. Birk og støttet af CEMES (Centre for Modern European Studies).

Program

15.30   Velkomst (Simon Cecchin Birk & Tóra Djurhuus, ENGEROM)

15.40  Hvad stemmer vi om d. 26 maj? (Maja K. Dionigi fra Tænketanken Europa)

16.00  Frankrig og EU (Jørn Boisen, ENGEROM)

16.20  Tyskland og EU (Detlef Siegfried, ENGEROM)

16.40  Pause

16.50  Italien og EU (Gert Sørensen, ENGEROM)

17.10  Spanien, Portugal og EU (Morten Heiberg, ENGEROM)

17.30  Pause

17.40  Hvor er EU på vej hen? (Opsamling med Uffe Østergaard)

18.00  Reception