Litteratur og filosofi i oversættelse

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk inviterer til åbent seminar om, hvordan fransk og engelsk litteratur og filosofi bliver oversat til dansk i dag.

Danske oversættelser af franske og engelske værker sætter fokus på behovet for oversættelse fra modsatrettede vinkler: dels stiger behovet for at have franske værker i dansk oversættelse, dels kan man spørge, om der længere er et stort behov for oversættelse fra engelsk.

Det er de overordnede problemstillinger, som panelfinalisterne vil diskutere ud fra deres forskellige faglige ståsteder og roller i forhold til oversat filosofi og litteratur på dansk.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage i pausen mellem de to paneler.

Alle er meget velkomne. Spørgsmål kan sendes til Amanda Grimsbo Roswall.

 

14.15 Introduktion
14.30-15.30 Fransk litteratur og filosofi på dansk
Lilian Munk Rösing (IKK, KU) At give tanken og sansningen sprog. Om de Beauvoirs erindringer fra oversætterens perspektiv
Anna Cornelia Ploug (RUC) Sexe, gender, køn og ‘andet’. Om filosoffen de Beauvoir på dansk
Gustav Hoder (Forlaget Aleatorik) Om at udgive fransk faglitteratur på et dansk mikroforlag
16.00-17.00 Hvorfor oversætte fra engelsk?
Martyn Bone (EGR, KU) Teaching and Reading Nella Larsen in Denmark
Søren Gosvig Olesen (KOMM, KU) Filosofien og det engelske sprog
Dea Antonsen (Laboratoriet for Æstetik & Økologi) Forlagspraksis som intervention