Sprog, karriere og overgange

Onsdag den 30. marts 2022 inviterer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet til en sprogdag for gymnasielærere i fremmedsprog. Emnerne for dagen er brobygning mellem gymnasium og universitet og karrierelæring.

Brobygningsdelen vil især have fokus på, hvordan gymnasiet kan forberede fremmedsprogselever til de videregående uddannelser, og hvad universitetet kan gøre for at sikre en god overgang mellem gymnasium og universitet inden for fremmedsprogene. Brobygning skal her forstås både mere snævert - som forberedelse til at læse sprogfag på de videregående uddannelser - og mere generelt som sprog som almen studiekompetence i mange andre fag end fremmedsprogene.

Karrierelæringsdelen vil handle om, hvordan og hvorfor fremmedsprogsfagene er relevante i et karriereperspektiv. Hvilke kompetencer giver gymnasiets sprogfag til eleverne, som de kan tage med sig i deres fremtidige professionelle virke? Og hvordan kan gymnasielærerne bedre synliggøre karrierelæringsperspektivet over for deres fremmedsprogselever?

Dagen vil både bestå af faglige oplæg og workshops om brobygning og karrierelæring.  

Tilmelding

Det koster 250 kroner at deltage i gymnasiedagen. Beløbet dækker materialer og forplejning. Tilmeldingsfristen er den 23. marts 2022. 

Tilmeld dig her.

Program

Kl. 09.00 Ankomst samt morgenkaffe og morgenbrød (4A-0-69).
Kl. 09.30 Velkomst ved Dekan Kirsten Busch.
Kl. 09.45 ”Akademisk literacy i et brobygningsperspektiv med eksempler fra engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk” ved Jan Lindschouw, lektor i fransk og fremmedsprogspædagogik ved Københavns Universitet.
Kl. 10.30 Kaffepause.
Kl. 10.45 Sprogspecifikke workshops om brobygning i engelsk (4a.0.56), fransk (4a.1.60), italiensk (4a.1.46), spansk (4A-0-68) og tysk (4A-1-68).
Kl. 12.00  Frokost.
Kl. 13.00 ”Et erhvervsperspektiv på tysk og fransk” ved Irene Simonsen og Lotte Weilgaard Christensen, lektorer ved Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Oplægget præsenterer resultater fra en interviewundersøgelse, der som en inspiration til brobygning mellem videregående uddannelse og erhvervsliv har haft til formål at afdække danske virksomheder og institutioners behov for tysk- og/eller franskkompetencer. Der fokuseres på de afdækkede behov for sprog i forskellige virksomheder og jobfunktioner. I caseeksempler fra praksis beskrives de perspektiver, der arbejdsmæssigt kan ligge i at beherske et fremmedsprog.

Kl. 13.45 ”Sprog som (strategisk) ressource - en refleksion med eksempler fra det danske arbejdsmarked” ved Lisbeth Verstraete-Hansen, Institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet og Mette Skovgaard Andersen, Centerleder ved det Nationale Center for Fremmedsprog.
Kl. 14.30 Kaffe og kage.
Kl. 14.45 Workshops om karrierelæring (lokaler 4A-0-56, 4A-0-68, 4A-1-46, 4A-1-60, 4A-1-68).
Kl. 15.45 Opsamling på workshops (4A-0-69)
Kl. 16.30 Afslutning og reception (4A-0-69)