Mindretal som vindue til verden

Om Nord-og Sydslesvigs mindretal som bidrag til forståelse af flersprogethed og flerkulturalitet

Camilla Hansen (UC Syd, Aabenraa) i samtale med Petra Daryai-Hansen. Et arrangement i rækken “Tysk fredag”.

Sammenfatning

Hvad kan vi lære af den særlige kontekst som mindretallene i Nord- og Sydslesvig befinder sig i? Hvordan kan mindretallene bidrage til forståelsen af aspekter som flerkulturalitet og flersprogethed? I foredraget vil jeg først præsentere den særlige setting, der gør sig gældende for begge mindretal og derefter perspektivere nogle af de udfordringer man oplever her til en flertalssammenhæng. 

Præsentation

Camilla Franziska Hansen er cand.scient.soc, ph.d. og lektor ved University College Syddanmark (UC SYD). I sin forskning er hun særlig optaget af to- og flersprogethed, nabosprogsdidaktik og interkulturalitet. Hun har skrevet en række artikler om disse emner, senest om sprogpædagogikken i det danske og det tyske mindretal samt om to- og flersprogethed. Camilla er til daglig projektleder ved Center for Mindretalspædagogik.


Tysk Fredag/Freitagsvorlesungen

Kurze Vorträge, Gespräch und Fragen (auf Deutsch und Dänisch). Anschließend gehen alle, die noch Lust haben, gemeinsam in die Fredagsbar (Ambarssaden).

Alle Freitagsvorlesungen.