Perspektiver på litterære steder

Ved Anna Sandberg (Tysk), Jan Rosiek (Dansk), Tue Løkkegaard (Fransk).