Foredrag af Mads Bunch

Autofiktion og Modernisme: Mellem Selvfortælling og Metafiktion

Af Mads Bunch (Dansk)

Præsentationen lægger op til en diskussion af, hvor grænserne går mellem autofiktion (herunder varianterne selvfortælling, dobbeltkontrakt, fri selvbiografisk konstruktion) og modernistiske og postmodernistiske narrativer, hvor den empiriske forfatters navn og andre virkelighedsreferencer indgår i fiktionsnarrativerne (fx Martin Amis, Lars von Trier, Paul Auster). Hvad er lighederne, og hvad er de fundamentale forskelle egentlig?