Tyrkere og saracenere i Ariostos Orlando furioso (1532)

Foredrag af Pia Schwarz Lausten

Ariostos ridderdigt Orlando Furioso (1516/1532) handler om kærlighed og galskab, om riddere og kvinder, og om kampe mellem saracenere og kristne på Karl den Stores tid. Den italienske litteraturforskning har kun sjældent behandlet digtets tematisering af islam, saracenere og tyrkere, og blandt dem der har beskæftiget siag med emnet, har der været en klar tendens til at fortolke digtets saracenere som ahistoriske figurer og digtet som udtryk for en tolerant og åben holdning overfor islam. Mit oplæg vil derimod vise, at digtet – trods eksempler på sympati for saracenerne – kan ses som en reaktion på periodens ‘tyrker-trussel’ og læses som et forsvar for den kristne civilisation og religion.