Har talesproget sin egen grammatik?

Foredraget Dansk samtalesprog har sin egen grammatik - erfaringer og overvejelser ud fra arbejdet med samtalegrammatik.dk af lektor Jakob Steensig (Aarhus) efterfulgt af indlæg af lektor Erling Strudsholm, lektor Anita Berit Hansen og lektor Nieves Hernández-Flores (Engerom)

Jakob Steensig er lektor i Lingvistik ved Aarhus Universitet

Abstract

De sidste par år har jeg og en gruppe studerende og andre forskere arbejdet på at opbygge en samlet grammatik for dansk samtalesprog. Det er en proces som kommer til at tage mange år, men det foreløbige resultat kan ses på samtalegrammatik.dk. Ud fra dette arbejde vil jeg forsøge at besvare spørgsmålet om samtalesproget har sin egen grammatik. Svaret bliver et ja, og jeg vil forsøge at begrunde dette på to måder: (1) Der er en række grammatiske fænomener i samtalesproget som er anderledes end skriftsprogets tilsvarende. Jeg vil give eksempler på sådanne forskelle, taget fra vores arbejde med samtalegrammatikken. (2) Betingelserne for produktionen og modtagelsen af grammatiske strukturer er fundamentalt forskellige i samtalesproget og i skriftsproget. Der er det oplagte, at talesproget er knyttet til tid, rum og personer på en anden måde end skriftsproget. Men derudover er andre betingelser også vigtige for forståelsen af hvorfor samtalesprogets grammatik er anderledes end skriftsprogets: Samtalesprogets grammatik skal kunne opbygge taleture og skal kunne forholde sig til den altid aktuelle mulighed at andre kan gribe ind og medforfatte ytringer. Endelig udfører alle ytringer i samtalesproget sociale handlinger, som der kontant afregning på straks, hvilket også er med til at skabe særlige betingelser for grammatikken.

Dette er et Engerom Fokusarrangement arrangeret af forskningsplatformen Norm, Variation, Sprogforandring