The N itself-konstruktionen på tværs af domæner

Nominalkonstruktionen ’the N itself’ har fået ganske lidt opmærksomhed i faglitteraturen. De forskere, der har beskæftiget sig med den enten nævner den kort ifbm. leksikale relationer eller fokuserer på betydningskonstruktionsprocesser uden at skele til variation. I dette ganske vist eksplorative studie, som er baseret på data i Open American National Corpus, behandles blandt andet semantisk/funktionel variation i konstruktionen på tværs af de domæner (eller registre, om man vil), der dokumenteres i korpusset.

Af Kim Ebensgaard Jensen