Translation Studies Cross-Over: Om data og metoder i oversættelsesforskningen

med oplæg af Lektor Jan Pedersen (Stockholm), adjunkt Kristian Hvelplund, lektor Hanne Jansen og lektor Henrik Gottlieb (Engerom)

I denne workshop præsenteres og diskuteres de forskellige metodiske tilgange til forskning i oversættelse på Engerom. Disse tilgange omfatter blandt andet korpusanalyse, protokolanalyse, spørgeskemaanalyse og procesanalyse med eyetracking og keylogging, mv. Oversættelsesplatformens medlemmer vil præsentere egen aktuel forskning med særlig henblik på at diskutere hvordan disse metoder kan styrke oversættelsesforskningen.

________________________
Dette er et Engerom Fokusarrangement arrangeret af forskningsplatformen Oversættelse: Roller, processer og konsekvenser