Hieronymusdagen 2016

Den internationale oversætterdag fejres med fokus på temaet:

Sproglig mangfoldighed giver styrke”.

Der vil i løbet af dagen – gennem en blanding af oplæg, workshops, paneldiskussioner, m.m. og med en vifte af engagerede udøvende oversættere, oversættelsesforskere, kulturdebattører o.a. – blive diskuteret følgende spørgsmål:

  • Hvilken betydning har oversættelse for sproglig og kulturel mangfoldighed?
  • Hvad mister vi, hvis der ikke er kompetente oversættere inden for de ”mindre” sprog?
  • Hvad vinder samfund, kultur og erhvervsliv ved kompetencer inden for flere sprog?
  • Hvordan styrker vi den sproglige og kulturelle mangfoldighed gennem oversættelse?
  • Hvad mener den brede offentlighed om sproglig mangfoldighed?

Læs mere på http://hieronymusdagen.ku.dk