Flersproglighed ved det danske hof i 1500- og 1600-tallet

Flersproglighed ved det danske hof i 1500- og 1600-tallet

”Sprog er ikke bare nyttige men nødvendige for alle, der ikke ønsker at forblive i skyggen i lediggang, men som ønsker at leve i lys og berømmelse, at sendes på sendebud og at tjene sin fyrste og konge med råd” - skrev den unge danske adelsmand Godtfred Lindenow i sin tale om uddannelse af unge adelsfolk, holdt og udgivet i Franeker i 1602, hvor han befandt sig på studierejse. Sprogkundskaber og filologi var en vigtig del af renæssancen, og sprogkundskaber blev anset for at være nødvendige for både fyrste og hofmand og eftertragtelsesværdige for andre af renæssancens mande – og kvindetyper.

Danmark-Norge var en flersproget stat med flere administrative sprog (dansk, tysk og latin), men med 1500- og 1600-tallets dannelsesrejser kom der i endnu højere grad fokus på de andre moderne sprog, særligt på de romanske sprog. I eftermiddagsseminaret vil oplægsholderne på baggrund af igangværende forskning præsentere og diskutere aspekter af flersprogligheden ved det danske hof i 1500- og 1600-tallet.

Seminaret indvier samtidigt det nystartede Center for Renæssancestudier ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KUA). For nærmere oplysninger og kontaktinfo se http://renaissance.ku.dk/

Program

14.00        Velkomst
14.05        Sebastian Olden-Jørgensen (SAXO-instituttet, KUA):
                Hofsprog, politisk sprog og litterært sprog før og efter enevældens
                indførelse 1660
14.45        Anders Toftgaard (Det Kongelige Bibliotek):
                Det italienske sprog og italianismen ved Christian den 4.s hof
15.25        Kaffepause
15.45        Lene Schøsler (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KUA):
                Det franske sprogs indflydelse i Danmark i det 17. århundrede,
                eksemplificeret ved Leonora Christina
16.25        Marianne Alenius (direktør, Museum Tusculanums Forlag, og
                forskningsstipendiat, Det Kongelige Bibliotek):
                Franskkyndige kvinder i 1600-tallets Danmark
17.15        Reception

 Alle er velkomne!