Perspektiver på Petrarca

Program

15.15-15.45
Søren Sørensen: At knuge verden sammen til en sten. Om at oversætte et af verdenslitteraturens hovedværker: Francesco Petrarcas Canzoniere – et åndens verdenslandskab.

15.45-16.15
Leonardo Cecchini: Petrarca og kærligheden: Fra middelalderlige kærlighedstypologier til det moderne elskende subjekt.

16.15-16.45
Pia Schwarz Lausten: ”Oh, hvis bare I førte krig mod Perserne eller Araberne”: Petrarcas syn på arabisk kultur og islam.

Kaffepause

17.00-17.30
Anders Toftgaard: ”Syng mig disse smukke sonetter”. Plejadedigterne og petrarkismen i 1500-tallets Frankrig.

17.30-18.00
Jesper Kruse: “Let them unto my mayster Petrark go”: Ekkoer af Petrarca i engelsk digtning 1370-1620.

18.00-18.30
Morten Dyssel Mortensen: "Kærlighedens opfinder": Petrarkisme i tysk digtning, især hos Goethe og Heine.

Diskussion, afrunding

Alle er velkomne!

Seminaret er arrangeret af Center for Renæssancestudier
i samarbejde med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KUA)