Hofkultur og hofresidenser i Europas ’udkantsområder’ 1500-1700.

Om ESF-projektet PALATIUM og Nationalmuseets publikation ”Beyond Scylla and Charybdis”. Bogpræsentation og oplæg v. Birgitte Bøggild Johannsen og Poul Grinder-Hansen (Nationalmuseet).

Program

16.15-16.30    

Birgitte Bøggild Johannsen (Nationalmuseet): Præsentation af af forskningsprojektet PALATIUM og af publikationen”Beyond Scylla and Charybdis".

16.30-17 

Poul Grinder-Hansen (Nationalmuseet): Frederik II’s lysthuse og jagtslotte

17-17.30 

Birgitte Bøggild Johannsen: ”Antiquum magis quam splendidum”, om den strategiske udnyttelse af Københavns Slots konservatisme og traditionens magt

ca. 17.30-17.45

Spørgsmål og diskussion 

ca. 17.45-18.15

Reception 

(Bogen kan købes for 299 kr.)

Alle er velkomne!

Abstract

Ny bog om europæisk hofkultur og fyrsteresidenser 1500-1700

af Birgitte Bøggild Johannsen

Datidens Europa var domineret af to rivaliserende supermagter, Habsburgerne i Spanien og Det Tyskromerske Rige og kongerne fra Valois- og Bourbondynastiet i Frankrig.  Men magtkampe mellem de to parter og deres allierede handlede ikke kun om udenrigspolitik. Konkurrence og kulturelt overskud blev i lige så høj grad udtrykt med visuelle virkemidler som hofceremonier og etiketteregler, prægtige residensbygninger og luksuriøse interiører.  Det var et virkningsfuldt kodesprog, der blev talt ved alle europæiske hoffer - også blandt ’de andre’, de uafhængige nationer i kontinentets periferi. 

I foråret 2012 var Nationalmuseet sammen med Frederiksborg Slot og Rosenborg vært for en konference, arrangeret af forskningsprojektet PALATIUM under European Science Foundation (www.courtresidences.eu). I fokus stod netop hofferne uden for de store magtcentre, der i overført forstand var ligesom det frygtindgydende monster, Scylla og malstrømmen Charybdis fra antikkens mytologi.  Hvordan skulle man navigere mellem de altdominerende impulser fra ’de store’ og samtidig – med mere begrænsede ressourcer - markere sin nationale egenart?    

Disse problemstillinger belyser bogen Beyond Scylla and Charybdis. European Courts and Court Residences outside Habsburg and Valois/Bourbon Territories 1500-1700, redigeret af Birgitte Bøggild Johannsen og Konrad Ottenheym. Værket udgør nr. 24 i Nationalmuseets Skriftserie PNM. I 23 artikler fortælles om magtspil og politisk teater eller om den strategiske brug af hofceremonier og residensarkitektur, bl.a. i Sverige, Danmark, England, Polen, Rusland, Italien og Portugal.