Sprog som studiekompetence

Igennem de seneste 3 år har KUs sprogstrategiske satsning målrettet arbejdet
med at afdække sproglige behov og kompetencer blandt de studerende uden for
sprogfagene på tværs af KU. At kunne begå sig fagligt på flere sprog kan
utvivlsomt være en styrke i erhvervsmæssig sammenhæng og øge mulighederne
for at opbygge sociale og professionelle netværk. Erfaringerne fra KUs
sprogstrategiske satsning viser dog, at sprogkompetencer ikke bare er
erhvervskompetencer eller sociale kompetencer; de er også vigtige
studiekompetencer i de fleste uddannelser.

Med seminaret Sprog som studiekompetence sætter vi ikke blot fokus
baggrunden for den sprogstrategiske satsning og de erfaringer der er opbygget
over de seneste 3 år, vi ser også på, hvordan vi i praksis kan tænke på og arbejde
med sproglige kompetencer som en fagligt styrkende studiekompetence. Om der
er tale om arbejdet med franske og tyske kildetekster, læsningen af komplekse
teorier formidlet på engelsk eller skrivning på akademisk engelsk, så står det
klart, at den rette sprogstøttende indsats i løbet af studiet kan gøre en faglig
forskel for den enkelte studerende.

Alle er velkomne.

Af hensyn til forplejningen, vil vi meget gerne modtage din tilmelding:

Program

12.00 – Ankomst – frokost (sandwich)
12.30 – Velkomst ved centerleder Anne Holmen
12.40 – Formålet med KU sprogstrategiske satsning – prodekan Jens Erik
Mogensen
13.00 – Arbejdet med sprogsatsningen

  • Baggrund – Anne Holmen (på engelsk)
  • Resultater – Karsten Schou (på engelsk)

13.30 – Language as Study Skill – Nick Byrne, emeritus fra London School of
Economics (på engelsk)
14.00 – Diskussion (på engelsk)
14.30 – Kaffe, vand, frugt, kage
14.45 – Erfaringer fra pilotprojekter

  • Lektor Karen Skriver, Biokemi
  • Lektor Bolette Moldenhawer, Pædagogik

15.30 – Løsningstyper – Sanne Larsen/Joyce Kling/Robert Lee Revier
16.00 – Diskussion
16.25 – Afrunding

Seminaret foregår på dansk med undtagelse af de punkter i programmet, hvor
der er angivet andet.