Foredrag af Natalia Auer og Rawand Samal Jalal

Natalia Auer

Digital læsning på fremmedsprog; Hvordan kan man støtte læsning af digitale tekster? Hvordan kan digitale redskaber bruges som læsningsstøtte?

Rawand Samal Jalal

Flersprogede elevers kompetencer i engelsk som deres L3 sammenlignet med deres etsprogede jævnaldrenes kompetencer i engelsk som deres L2