Robert William Rix

Robert William Rix

Lektor

Robert W. Rix (Dr.Phil., ph.d.) er lektor ved Københavns Universitet. Jeg har publiceret indenfor flere områder, der vedrører det attende og nittende århundrede: politik, religion, sprog, nationalisme, Nordisk oldtid og trykkekultur/boghistorie. Jeg har skrevet en række artikler om William Blake, hvor fokus har været miljøerne af radikale, revolutionære og religiøse fantaster, der befolkede London i 1790'erne. Et tema, som jeg også har publiceret indenfor, er udbredelsen af Swedenborgianismen i internationalt perspektiv. Jeg har udgivet monografierne William Blake and the Cultures of Radical Christianity (2007) og The Barbarian North in Medieval Imagination: Ethnicity, Legend, and Literature (Routledge 2014) (2007), samt redigeret flere samlinger af artikler.

Jeg er redaktør af tidsskriftet Romantik: Journal for the Study of Romanticisms.

Jeg var Viceinstitutleder 2014-2018.

Træffetider: Mandag 10-11

ID: 917440