Biblioteksudvalget

Møderytme:
Ordinære møder afholdes to gange pr. semester

Kommissorium:

  1. Biblioteksudvalget fungerer som et rådgivende organ på biblioteksområdet og udarbejder bl.a. forslag til budget.
  2. Koordinatoren er ansvarlig for, at der afholdes mindst to møder i bibliotekets koordinationsudvalg pr. semester. Der tages her udgangspunkt i, hvad der måtte være at løbende sager samt i bibliotekspersonalets arbejdsfunktioner.
  3. Koordinatoren deltager i, hvad der måtte være af biblioteksmøder, der vedrører bibliotekets placering i forhold til Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket.