Katrine Wonge Lohmann

Katrine Wonge Lohmann

Ph.d. stipendiat

Katrine Wonge Lohmann er Ph.d. stipendiat ved Københavns Universitet. Mit Ph.d.-projekt hedder ’Gothic Fiction as Bestselling Nationalist Literature, 1789-1830’ og omhandler hvordan den gotiske litteratur ændrer sig i forbindelse med romanernes miljøskifte fra Sydeuropa til Storbritannien, og i forlængelse heraf, hvordan dette skifte påvirker britisk nationalidentitet. Mit primære fokus er i denne forbindelse romanerne udgivet af The Minerva Press i årene 1789-1830. Jeg har tidligere publiceret om den gotiske djævels udvikling fra tidlig- til sen-Romantik.

Jeg underviser, og har tidligere undervist, i introduktion til engelsk litteratur 1 og 2 på både Bachelor og Bachelor tilvalg. Mine primære undervisningsinteresser ligger i den britiske og til dels amerikanske litteratur, middelalderen – og genfortællingen af denne i nyere litteratur, romantikken og særligt gotisk litteratur.

Primære forskningsområder

Britisk litteratur fra det 18. og 19. århundrede
Gotisk litteratur
Litteratur som nationalidentitetsskabende
Imagology
Britisk romantik
Religiøse troper og symboler i litteratur
The Minerva Press

ID: 165026730