Engeroms gymnasieråd

Uddannelserne på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er historisk tæt knyttet til gymnasiets sprogfag, og selv om aftagerområdet for instituttets kandidater i dag er langt bredere end tidligere, indtager uddannelsessystemet stadig en særlig stilling mht. sprogfagenes samfundsmæssige relevans: gymnasierne leverer studerende til instituttets uddannelser, og instituttet bidrager med kandidater til sektoren gennem forskningsbaseret undervisning i gymnasiefagene engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk.

En velfungerende videns- og erfaringsudveksling mellem instituttet og aktører fra gymnasiesektoren er afgørende for sammenhængen i uddannelsessystemet. Der er derfor behov for, at instituttet udarbejder en klar strategi for den løbende dialog med gymnasierne om fag, faglighed, uddannelse og efteruddannelse.

Målet for en sådan strategi er at gøre instituttet til et attraktivt, relevant og lettilgængeligt forsknings- og uddannelsesmiljø for kommende og nuværende gymnasielærere, elever og ledelser i gymnasierne.

Læs strategien for gymnasiesamarbejde (pdf). 

Nedsættelse af gymnasieråd

Som noget af det første er der nu nedsat et gymnasieråd med repræsentanter fra instituttets ansatte og studerende samt repræsentanter for gymnasiesektoren (undervisere, uddannelsesledere, rektorer).

Medlemmer af gymnasierådet

 1. Søren Helstrup (Ordrup Gymnasium)
 2. Jesper Mathorne Jacobsen (Borupgaard Gymnasium)
 3. Ulrika Villaro (Tårnby Gymnasium)
 4. Inge Jakobsen (Køge Handelsskole)
 5. Lise Høyer (Frederiksværk Gymnasium)
 6. Mette Bering (Roskilde Gymnasium)
 7. Susanne Krarup (Aurehøj Gymnasium) og Italiensklærerforeningen
 8. Elsebeth Austin (Hjørring Gymnasium)
 9. Nils Schultz Ravneberg (Stenhus Gymnasium)
 10. Engelsklærerforeningen: Brian Egede-Pedersen
 11. Fransklærerforeningen: Iben Schneider
 12. Spansklærerforeningen: Rikke Gade Johansen
 13. Tysklærerforeningen: Signe Schou
 14. Handelsskolernes Tysklærerforening: Mette Kock Kruse Jensen (mkje@zbc.dk)

Gymnasierådet skal

 • Udgøre et forum for løbende vidensudveksling mellem instituttets ansatte og studerende og repræsentanter for gymnasiesektoren (undervisere, uddannelsesledere, rektorer).
 • Kvalificere arbejdet med at understøtte overgangene både fra gymnasium til universitet og fra endt uddannelse til første ansættelse i gymnasiet.
 • Sikre, at instituttet planlægger aktiviteter og formater, der imødekommer reelle efter- og videreuddannelsesbehov i gymnasierne.
 • Styrke relationerne til gymnasierne.
 • Bidrage med medlemmer til den styregruppe, der skal stå for en årligt tilbagevendende Inspirationsdag.

En årligt tilbagevendende inspirationsdag skal

 • Forankres i en styregruppe med repræsentanter fra rådet og instituttets ViP og studerende.
 • Planlægges efter et fast skema, så begivenheden ikke skal genopfindes hvert år.
 • Organiseres omkring et fælles formiddagstema og sprogspecifikke workshops om eftermiddagen.

Indsatsområder

 • Indsatsområde 1: Løbende udvikling af gymnasielæreruddannelsen
 • Indsatsområde 2: Efter- og videreuddannelsestilbud til gymnasielærere
 • Indsatsområde 3: Rekruttering og promovering af sprog- og kulturfaglighed