Profiler – Københavns Universitet

Engerom > Uddannelser > Profiler

Profiler 

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at kombinere den velkendte sprog- og kulturbaserede uddannelse med en række nye profiler.

En profil er et fastlagt studiemønster, der sikrer, at de studerende indføres i bestemte teorier, metoder og temaer, og derved erhverver sig bestemte kompetencer. Profilens titel vil fremgå af eksamensbeviset.

Profilerne består af to obligatoriske moduler af hver 15 ECTS og et speciale, som skal kombinere profilen med grundfaget. De to profilmoduler erstatter det hidtidige kandidattilvalg. Se strukturen i skematisk form (PDF).

Vi udbyder i øjeblikket tre profiler. Oversættelse og formidling samt Moderne Europastudier er tilknyttet alle instituttets fag, mens Latinamerikastudier er tilknyttet Spansk og Portugisisk.

Oversættelse og formidling

Oversættelse og evnen til at kommunikere og formidle på tværs af forskellige sprog og kulturer spiller globalt en stadig større rolle i vores moderne virkelighed. Det gælder inden for nyhedsformidling, litteratur, politik og erhvervsliv, og det omfatter oversættelse af skrevne tekster, tolkning, filmtekstning, oversættelse og bearbejdning af de hybride genrer på internettet.

Profilen/kandidattilvalget i Oversættelse og Formidling vil omfatte både praksis (egen oversættelse og oversættelseskritik) og teori (refleksion over og kritisk stillingtagen til de forskellige problemer der behandles inden for moderne oversættelsesstudier). Den vil derigennem give den studerende mulighed for at udvikle kompetencer der kan bruges i de forskellige erhvervsmæssige sammenhænge hvor oversættelse og mediering mellem sprog, litteraturer og kulturer er en central faktor. Det kan være som oversætter af litteratur, humanistisk faglitteratur, journalistik, internettekster, film- og tv-produktioner etc., som forlags- og kulturmedarbejder (redaktionsarbejde, anmeldervirksomhed, sproglig revision etc.), som informations- og formidlingsmedarbejder inden for offentlige og private organisationer der arbejder internationalt og tværkulturelt, og som underviser på forskellige niveauer og forskellige sammenhænge.

Læs mere om profilens indhold på fakultetets side om Oversættelse og formidling

Moderne Europastudier

Hvad er Europa? Hvor kommer Europa fra? Hvor er Europa på vej hen? Har Europa en identitet? Findes der en europæisk offentlighed? Har europæerne en fælles forestillingsverden? Hvornår begynder det moderne Europa at tage form? Hvad er Europas situation i en stadig mere globaliseret verden? Er Europa andet og mere end EU's institutioner? Disse og mange andre spørgsmål vil blive behandlet i kurserne ved at tage fat på koordinaterne i den europæiske virkelighed, vi befinder os i.

Europastudier er et forsknings- og undervisningsfelt, der prioriteres højt på Københavns Universitet. Således etableredes der for nogle få år siden et Centre for Modern European Studies (CEMES) med det formål at samle de Europarelaterede aktiviteter ved Det Humanistiske og Det Teologiske Fakultet. Foruden undervisningstilbud arrangerer CEMES seminarer og forelæsningsrækker samt mere udadvendte debatmøder til offentligheden.

Læs mere om profilens indhold på fakultetets side om Moderne Europastudier

Latinamerikastudier

Målet for profilen er at give den studerende:

• Større faglig viden om og indsigt i centrale emner indenfor latinamerikansk historie, kultur- og samfundsforhold og en større forståelse for kompleksiteterne i disse.

• Mulighed for at forfine sin kulturelle følsomhed overfor et vigtigt geografisk område i den spansk- og portugisisktalende verden og udvikle evnen til at se denne verden fra et latinamerikansk perspektiv i sammenligning med det danske/europæiske.

• Større kendskab til sprogbrug i Latinamerika.

• Et sæt analytiske redskaber til en tværfaglig forståelse af nuværende begivenheder og problemer og deres forankring i historiske processer såvel som muligheder for viden om praktisk anvendelse af disse redskaber.

Læs mere om profilens indhold på fakultetets side om Latinamerikastudier


Kurserne til disse tre profiler kan også læses som almindelige kandidattilvalg og vil i en sådan sammenhæng ikke lægge en binding på specialets emne.

Til fagene Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Italiensk knytter sig endvidere en gymnasielærerprofil.