Institut for Engelsk, Germansk og Romansk – Københavns Universitet

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk undervises og forskes der i sprog, litteratur og kultur-samfundsforhold inden for engelsk, tysk og nederlandsk samt de romanske sprog: Fransk, italiensk, spansk og portugisisk. Inden for samtlige disciplinområder og sprog forskes der både i aktuelle og historiske forhold, og der lægges stor vægt på samspillet mellem fremmedsproget og det danske.

Forskning

 

Uddannelser

Centre og projekter

 

Dialog og videndeling