Om Institut for Engelsk, Germansk og Romansk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Om instituttet

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

På instituttet undervises og forskes der i sprog, litteratur og kultur-samfundsforhold inden for engelsk og tysk samt de romanske sprog: fransk, italiensk, spansk og portugisisk.

Inden for samtlige disciplinområder og sprog forskes der både i aktuelle og historiske forhold, og der lægges stor vægt på samspillet mellem fremmedsproget og det danske.

Instituttets mål og virke er nærmere beskrevet i Institutkontrakten samt i de tre strategier for henholdsvis forskning, uddannelse og formidling. Disse dokumenter kan nås via links længst til højre på denne side.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er et instittut på det Humanistiske Fakultet på København Universitet. Fysisk befinder vi os i bygning 24 på Københavns Universitet på Amager (Emil Holms Kanal 6). 

Mission

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, som bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, dialog og udveksling af viden og kompetencer vedrørende de europæiske hovedsprog, engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk, og de samfund og kulturer, hvor disse sprog tales. Instituttets særkende er fundamentet i fremmedsproget. Vi arbejder i fremmedsproget og på fremmedsproget, fordi kultur erkendes og opleves gennem sproget. Instituttets virke retter sig mod både den offentlige og private sektor. Det bidrager til Danmarks fortsatte deltagelse i den internationale dialog, og det fremmer international forståelse og samhandel gennem viden, kulturindsigt og sproglig ekspertise.

Vision

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk vil være anerkendt som et institut med en attraktiv uddannelsesportefølje, relevante forskningsresultater og en synlig videnudveksling til gavn for samfundets vækst, den offentlige debat og det ansvarlige medborgerskab. Instituttet vil opnå dette gennem et dynamisk arbejdsmiljø for studerende og forskere, inspirerende og innovativ sprog- og kulturundervisning, fremragende international forskning og et frugtbart samarbejde med erhvervslivet og offentligheden og andre internationale forskningsmiljøer.