Samlingerne – Københavns Universitet

Engerom > Biblioteker > Samlingerne

Samlingerne

Profiler

Samlingerne retter sig mod instituttets forskning og undervisning inden for sprog, litteratur, historie og samfund. Indkøbet koncentrerer sig om værker på originalsproget og er koordineret med Det Kongelige Bibliotek / Københavns UniversitetsBibliotek (cf. vort biblioteksudvalg). Vi profilerer os desuden i forhold til KB/KUB ved, at vores samlinger eksempelvis kun kan benyttes på stedet. Den meget ressourcekrævende hjemlånsaktivitet sørger KB/KUB således for. 

Instituttets udgivelser

Se i instituttets venstremenu under Forskning > Publikationer - alt findes så vidt muligt i vore samlinger. Her ligger Københavns Universitets bibliografiske forskningsdatabase - CURIS. Se også http://www.forskningsdatabasen.dk/, den mest landsdækkende bibliografiske database over dansk forskning. 

Specialer

Specialer hørende under instituttet findes ikke i vore samlinger, men kan hjemlånes via KB (undtaget de klausulerede):

Særsamlinger, online opkoblinger

Romansk Bibliotek 

Engelsk Bibliotek

  • Kun adgang fra vores KUmaskiner BNC (British National Corpus)

Germansk Bibliotek

 


Arealreduktion Engerom-biblioteket 2016- 1.udg., 2.udg., 3. udg.